Informacje

List do rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna (zajęcia opiekuńcze w świetlicy*) 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 21 stycznia - 3 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15 - 17 kwietnia 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(zajęcia opiekuńcze w świetlicy*)

2 listopada 2018 r.

2 stycznia 2019 r.

29, 30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

    *Zajęcia opiekuńcze są realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka do wychowawcy klasy