Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 przewodnicząca                                          - Nadia Czasnojć kl. V b

 wiceprzewodniczący                                 - Radosław Stefaniak kl. IV a

 skarbnik                                                      - Małgorzata Siwek kl. VI

 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO