Konkurs – LEGENDY I PODANIA POLSKIE

joomplu:2812Konkurs przeznaczony był  dla uczniów klas II i III. Miał on na celu zachęcanie  dzieci do pogłębiania wiedzy na temat  początków państwa polskiego, przybliżenie treści najpiękniejszych legend oraz doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Zwycięzcy: Michelle Kościelska  I miejsce
                    Zuzanna Kołodziejek II miejsce
          Lena Sienkiewicz, Sebastian Torhan  III miejsce
Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Organizatorem konkursu była Wanda Olszewska.