Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie z rodzicami przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, które odbędzie się 13 marca 2019 r. o godzinie 16.00  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście,
ul. Garnizonowa 20.

 

Podczas zebrania zostaną przybliżone rodzicom szczegółowe informacje na temat:

– rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,

– egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.,

– wyników ankiety uczniów „Szkoła moich marzeń”,

– wniosków ze spotkań z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim.