Drodzy Rodzice!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).

W naszej szkole od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 prowadzi się kształcenie na odległość, rozumiane jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

W związku z tym prosimy o systematyczne kontrolowanie dziennika Librus. Nauczyciele są tam do Państwa dyspozycji.

Dyrektor SP 1
Jolanta Pakisz