Domowi Detektywi

18 stycznia kl.6 wraz z rodzicami, wychowawcą i panią pedagog uczestniczyła w wieczorze Jasia i Małgosi, który był podsumowaniem programu profilaktycznego ,,Domowi Detektywi”. Klasa 6 realizowała ten program w ramach Dni Profilaktyki. Głównym celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie uczniom szkodliwości wpływu alkoholu na jakość codziennego życia. Spotkanie prowadziła pani pedagog Dorota Mandera. Dzieci przygotowały plakaty , prezentacje oraz zabawę, do której zaprosili rodziców. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów i słodkim poczęstunkiem.