Komunikat

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

W wyniku przeprowadzonego referendum strajkowego, w przypadku braku porozumienia między stroną rządową, a związkami zawodowymi od 8 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobrym Mieście zostanie rozpoczęty strajk, do odwołania. W tym czasie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.
Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki w czasie trwania strajku.
Informacje o strajku będą podawane na bieżąco na Librusie i stronie internetowej szkoły www.sp1dm.pl