Zadania SP nr 1 w Dobrym Mieście w ramach Szkoły Promującej Zdrowie