Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w roku szkolnym 2015/2016

  • 2 listopada 2015 r.
  • 12-13 listopada 2015 r.
  • 05 kwietnia 2016 r. – sprawdzian kl. VI
  • 02 maja 2016 r.
  • 27 maja 2016 r.