RADA RODZICÓW SKŁAD

 

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodnicząca     -          SYLWIA MARCINIAK
Wiceprzewodnicząca -          IWONA BORKO
Sekretarz          -          LUIZA KITKOWSKA
Skarbnik           -          WIOLETTA MRÓZ
Członek           -          BEATA WRZOS
Członek           -          MIROSŁAW SZYMUKOWICZ
Członek           -          GABRIELA TORHAN
 
 
Skład komisji rewizyjnej:

Przewodnicząca     –             Joanna Piworowicz
Wiceprzewodnicząca –             Joanna Mikuć
Sekretarz          –            Beata Alchimowicz