Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2022/2023

kÓŁKO TANECZNEwtorek ( 2a,2b,3a) 12:45-13:30prowadzi

K. Astachow 

KÓŁKO TEATRALNO-CZYTELNICZEponiedziałek (3a)
11:50-12:35
prowadzi

K. Astachow

KÓŁKO CZYTELNICZEwtorek (1a) 12:45-13:30prowadzi

K. Jurczak

zUCHYSobota 11:00-12:30
(co 2 tygodnie)
prowadzi

K. Jurczak

HARCERSTWOWtorek 17:00-18:30prowadzi

A. Miarka 

JĘZYK NIEMIECKIwtorek ( 4a,4b)12:45-13:30
Środa (1a) 11:50-12:35
Piątek (2a) 11:50-12:35
piątek ( 3a) 12:45-13:30
prowadzi

E. Reszka

KÓŁKO FIZYCZNEwtorek (8a) 14:35-15:20prowadzi

G. Makowski

KÓŁKO MATEMATYCZNEponiedziałek 14:35-15:20prowadzi

A.Wiśniewska

WARSZTATY TEATRALNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Środa ( 4a,4b) 13:40-14:25prowadzi

M.Łopatko

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z MUZYKIczwartek (dla chętnych uczniów)13:40-14:25prowadzi

A. Szczucka

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE Wtorek (2b) 11:50-12:35prowadzi

W. Olszewska

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNOTECHNICZNE „STWORZAKI”Czwartek (1a)   13:40-14:40prowadzi

M. Kańska

W szkole odbywają się zajęcia sportowe i działa wolontariat szkolny.