Terminarz spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2022/2023

 L.p.

 Data spotkania z rodzicami

KLASY

GODZINA

1

   22 IX 2022 r.

I-III

IV-VIII

16:00

17:00

2

   29 XI 2022 r.I-III

IV-VIII 16:00

17:00

4

  18 I 2023 r.

I-III

IV-VIII

16:00

17:00

6

18 V 2023 r.

I-III

IV-VIII

 16:00

17:00


ZEBRANIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM:   o datach i  godzinach zebrań poinformuje wychowawca.