Dokumenty do pobrania

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.

Do wyrobienia duplikatu należy:

  1. Złożyć podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej, do którego należy dołączyć:
  • podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 9 zł

 Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

Za wydanie nowej legitymacji szkolnej opłatę pobiera się zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uwaga!!

Od 1 września 2011 r., aby otrzymać duplikat legitymacji szkolnej należy uiścić wcześniej opłatę na konto szkoły i dołączyć potwierdzenie zapłaty do podania.

Dane do przelewu/wpłaty:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrym Mieście im Gen. Józefa Bema

ul. Wojska Polskiego 22

11-040 Dobre Miasto

Nr konta:  52 8857 1041 3004 0400 2453 0006
 

Kwota wpłaty za duplikat legitymacji szkolnej —- 9 zł

Tytułem: zapłata za duplikat legitymacji szkolnej dla  imię
i nazwisko

 

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:

Do wyrobienia duplikatu należy:

  1. Złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu świadectwa z określeniem rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy.

Odbiór duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego opłatę pobiera się zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 Uwaga!!

Od 1 września 2011 r., aby otrzymać duplikat świadectwa należy uiścić wcześniej opłatę na konto szkoły i dołączyć potwierdzenie zapłaty do podania.

Dane do przelewu/wpłaty:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrym Mieście im Gen. Józefa Bema

  1. Wojska Polskiego 22

11-040 Dobre Miasto

Nr konta:  52 8857 1041 3004 0400 2453 0006
 

Kwota wpłaty za duplikat świadectwa szkolnego —- 26 zł

Tytułem: zapłata za duplikat świadectwa dla  imię i nazwisko