Zdalne nauczanie

Aneks – zasady oceniania zdalne nauczanie

Ocenianie online

E – podręczniki

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Zestawy powtórzeniowe – egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja CKE

Szkoła z TVP

Procedury organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych

Oświadczenie rodzica covid19

Karta zgłoszenia ucznia na konsultacje

Procedura -Biblioteka

Zasady korzystania z sali gimnastycznej

Procedura organizacji opieki w oddziale przedszkolnym w SP Nr1 w Dobrym Mieście w czasie pandemii COVID-19