Kalendarz roku szkolnego

Ocenianie online

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

(zajęcia opiekuńcze w świetlicy*)

23-31 grudnia 2021 r. 
Ferie zimowe 24 stycznia- 6 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24, 25, 26 maja 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(zajęcia opiekuńcze w świetlicy*)

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca- 31 sierpnia 2022 r.

 

 

    *Zajęcia opiekuńcze są realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka do wychowawcy klasy