Kalendarz roku szkolnego

Ocenianie online

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 1 września 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna  

(zajęcia opiekuńcze w świetlicy*)

23-31 grudnia 2022 r. 
Ferie zimowe 23 stycznia- 5 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6-11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23, 24, 25 maja 2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 

(zajęcia opiekuńcze w świetlicy*)

31 października 2022 r. 

22 grudnia 2022 r.

2 maja 2023 r.

26 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 24 czerwca- 31 sierpnia 2023 r.

 

    *Zajęcia opiekuńcze są realizowane po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka do wychowawcy klasy