Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

 

Poniedziałek

Nazwa zajęć Prowadzący
zajęcia logopedyczne dla klasy "0"  J. Pakisz
zajęcia logopedyczne dla klasy I  P. Wysocka
zajęcia logopedyczne dla klasy II  P. Wysocka
zajęcia logopedyczne dla klasy III  P. Wysocka
zajęcia logopedyczne dla klasy VI b  P. Wysocka
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy V a  W. Olszewska
zajęcia rozwijające "Potrafię więcej" dla klasy II  T. Brzostek
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla klasy V b P. Wysocka
zajęcia rozwijające myślenie z języka polskiego dla klasy III  E. Dąbrowska
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV  M. Łańko
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy V a  M. Łańko
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy V b  E. Włodarska

Wtorek

Nazwa zajęć Prowadzący
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla klasy "0" P. Wysocka
zajęcia rozwijające myślenie matematyczne dla klasy III K. Jurczak
zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klasy III  A. Zberowska - Sienkiewicz
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VII i VIII  J. Gołaszewska
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klasy V a  M. Przybyszewska
Harcerstwo IV - VI  K. Jurczak
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla klasy IV a i IV b  T. Brzostek
kółko taneczne dla klas IV-V  K. Astachow
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy V b
 D. Mandera
zajęcia sportowe dla klasy V b  M. Zieliński

Środa

Nazwa zajęć Prowadzący
zajęcia rozwijające dla klasy II  K. Jurczak
zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla klasy II  A. Fabiszewska
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy II
 D. Mandera
zajęcia logopedyczne dla klasy III  E. Włodarska
zajęcia rewalidacyjne dla klasy IV a
 D. Mandera
zajęcia rewalidacyjne dla klasy V b
 D. Mandera
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy I  W. Olszewska
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy II  T. Brzostek
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VI a i VI b  J. Gołaszewska
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klasy VI a i VI b  G. Makowski
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klasy V b  G. Makowski

 

Czwartek

Nazwa zajęć Prowadzący
zajęcia rewalidacyjne dla klasy "0"
 D. Mandera
zajęcia logopedyczne dla klasy I  J. Pakisz
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla klasy I i II  T. Brzostek
zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klasy II  M. Zieliński
zajęcia logopedyczne dla klasy I i III  E. Włodarska
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy III
 W. Olszewska
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy IV b
 D. Mandera
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy VI i VII
 D. Mandera
zajęcia rewalidacyjne dla klasy V b
 D. Mandera
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VII  J. Gołaszewska
kółko plastyczne  B. Gbur
kółko taneczne dla klas 0-I  K. Astachow

 

Piątek

Nazwa zajęć Prowadzący
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla klasy "0"
 T. Brzostek
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla klasy III  W. Olszewska
zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV b  E. Włodarska
zajęcia sportowe dla klasy IV a  M. Zieliński
zajęcia rewalidacyjne dla klasy VI  K. Jurczak
kółko taneczne dla klas II-III K. Astachow
Zajęcia logorytmiczne klasa 0 K. Astachow
"Zuchy"  K. Jurczak

Sobota

Nazwa zajęć Prowadzący
SKS chłopcy  M. Zieliński