Pamiętamy o zmarłych

Pamięć o zmarłych jest obowiązkiem każdego człowieka, dlatego dnia 8 listopada klasa 1 i zerówka z panią Katarzyną Jurczak i Klaudią Astachow wybrały się na cmentarz. Wycieczka miała na celu wprowadzić dzieci w świat wartości społeczno-moralnych i uczuć patriotycznych. Przybliżyła dzieciom naszych bohaterów, którzy zginęli w obronie ojczyzny. Uczniowie mogli w ciszy i zadumie posłuchać opowieści na temat przeszłości naszego kraju, zapalić lampki na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed Krzyżami Katyńskimi. W czasie wycieczki, dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.