Szkolenie „Szkoła Promująca Zdrowie”

22 listopada 2016 r. w naszej sali gimnastycznej odbyło się popołudniowe spotkanie z rodzicami oraz pracownikami szkoły. Celem szkolenia było przybliżenie tematu Szkoły Promującej Zdrowie. Po przywitaniu zebranych przez dyrektor szkoły panią Jolantę Pakisz, p. Klaudia Astachow przedstawiła prezentację multimedialną.


Przedstawione zostały: idea oraz definicja SzPZ, problem główny oraz zadania naszej szkoły na rok 2016/2017.

Serdecznie dziękujemy za przybycie.