Seminarium „Aktywne dzieci – Aktywne społeczeństwo”

22 marca nauczyciele z naszej szkoły wzięli udział w seminarium pt. „Aktywne dzieci-aktywne społeczeństwo”, zorganizowanym przez fundację V4Sport, Klub Sportowy Jelonki oraz Gminę Dobre Miasto.

Podczas  seminarium  przedstawione zostały następujące zagadnienia: 

  • Niska aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jako wyzwanie cywilizacyjne.
  • Wpływ aktywności fizycznej dzieci na wyniki w nauce.
  • Aktywność fizyczna w kontekście aktywności zawodowej.
  • Prezentacja wyników badań (w ramach Active Healthy Kids Global Alliance, w których porównano wyniki z 37 innymi krajami).
  • „Jakie są rozwiązania?” – prezentacja  i omówienie dobrych praktyk z kraju i z zagranicy).

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz ciekawą dyskusję !