Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

31 maja, przedstawiciele naszej szkoły p. pedagog Dorota Mandera oraz lider Zespołu Promocji Zdrowia p. Klaudia Astachow udali się do Elbląga na Konferencję Szkół Promujących Zdrowie „Razem możemy więcej”. Podczas spotkania, posumowano całoroczną pracę szkół ubiegających się o wojewódzki oraz krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Ponadto głos zabrali: Koordynator Wojewódzki Anna Zdaniukiewicz oraz Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski.

 

Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu za miłe przyjęcie.

 

joomplu:1714joomplu:1715