Rekrutacja do klasy I oraz oddziału przedszkolnego

Informujemy, że  wnioski o przyjęcie do szkoły  na rok szkolny 2021/2022 zostały zaakceptowane i wszystkie dzieci są przyjęte do klasy pierwszej oraz naszej zerówki.