„Cukierki”

Uczniowie klasy II, uczestniczyli w programie profilaktycznym: „CUKIERKI”. To cykl 3 warsztatowych zajęć, prowadzonych przez Panią pedagog Dorotę Manderę, opartych na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Program przybliża uczniom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtuje umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, uczy postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi oraz współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.