WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

03 grudnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest propagowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

Właśnie dlatego w naszej szkole wśród najmłodszych zostały przeprowadzone zajęcia mające na celu ukazanie praw osób niepełnosprawnych. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się:

W jaki sposób powinniśmy się zachować w stosunku do osób z niepełnosprawnością?

Jak powinniśmy się zwracać, by rozmowa była zrozumiała?

W jaki sposób możemy im pomóc w codziennym życiu?

Te i inne pytanie pomogły uczniom zrozumieć i pogłębić wiedzę na ten temat.

Na koniec uczniowe stworzyli barwne plakaty niosące przesłanie, iż mimo różnic „Wszyscy jesteśmy równi”❤️