Ogólnopolska akcja „Góra grosza 2022/2023”

Już po raz XXIII Towarzystwo Nasz Dom organizuje ogólnopolską akcję Góra Grosza !

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci, w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym.

Głównym obszarem wsparcia jest:

1. pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej

2. pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej

3. usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej

4. programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych

5. programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia

6. lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 1 gr do 5 zł) w placówkach w całej Polsce od dnia 01.11.2022 do 28.02.2023. Przekazywanie paczek z policzonymi i posegregowanymi monetami do Urzędów Pocztowych nastąpi do 31.03.2023r.

W naszej szkole Akcja prowadzona będzie we wszystkich klasach. Monety groszowe (od 1 gr. do 5 zł) będą wrzucane do oznakowanego pojemnika.

Zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki.

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.