Klasa VI- autyzm

Corocznie, 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.

Dzień ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych 21 stycznia 2008 roku. Najnowszym symbolem autyzmu jest tęczowy znak nieskończoności, który podkreśla różnorodność spektrum autyzmu i wskazuje na podejście w nowym ujęciu – neuroróżnorodności. Klasa 6 wykonała plakaty, których głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym schorzeniem.