Rezerwat w Kwiecewie: klasy I oraz 0

Klasa I i 0 wybrały się do rezerwatu przyrody w Kwiecewie. Pieszej wycieczce groblą przy rozlewisku przewodził ornitolog z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków 🐦🦅 Program wycieczki obejmował naukę rozpoznawania ptaków, obserwacje ptaków przez lunetę oraz wiele ptasich ciekawostek. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał upominek🙂