XXIII Dzień Papieski

15 października przeżyliśmy XXIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II. Cywilizacja życia.”
Po cyklu katechez, które przybliżyły dzieciom nauczanie św. Jana Pawła II na temat kultury życia, nasi uczniowie wykonali prace plastyczne, obrazujące rodzinę jako najważniejszy grunt życia człowieka.
Autorzy najpiękniejszych ilustracji zostali wyróżnieni.