Jabłka – udział owoców w codziennej diecie

Nasza szkoła otrzymała jabłka dla uczniów od Agencji Rynku Rolnego. Uczniowie chętnie jedli pyszne owoce w szkole.
Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu odżywiania.