„Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z pracownikami Polskich Kolei Państwowych na temat 
„Bezpieczny przejazd. Zatrzymaj się i żyj”.
Głównym jej organizatorem jest zarządca polskiej sieci kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dramatyczne okoliczności tragedii powtarzających się co roku skłoniły organizatorów do przypominania o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach oraz uświadamiania, że zatrzymanie się i sprawdzenie czy nie nadjeżdża pociąg może uratować życie.