Dni Papieskie

W ramach obchodów Dni Papieskich nasi uczniowie wzięli udział w Warmińskim Konkursie Recytatorskim Poezji Warmińskiej. Etap I konkursu odbył się 11 października 2016 r. w świetlicy szkolnej. W hołdzie Janowi Pawłowi II utwory Marii Zientary – Malewskiej dedykowały następujące osoby: Aurelia Kudzin, Wiktoria Młyńska, Milena Lebiosz, Anna Kurowska, Martyna Włodarska, Kornelia Żwirko, Karolina Orłowska, Aleksandra Witkowska, Wiktoria Werkowska, Ida Hryncewicz. Umiejętności recytatorskie oceniały panie: Edyta Włodarska, Katarzyna Jurczak,Barbara Borowik, Beata Gbur. 

    Etap II konkursu miał miejsce 17 października 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. Społeczność naszej szkoły pięknie reprezentowały uczennice: Aurelia Kudzin, Martyna Włodarska, Wiktoria Werkowska oraz Ida Hryncewicz. Osobą koordynującą Dzień Papieski była pani Barbara Borowik.