Spotkanie z policjantem klas 0 – I

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W ramach edukacji uczniowie klas 0-I uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem policji. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze. Przypomniały zasady bezpiecznego poruszania się w terenie zabudowanym i poza nim, zarówno pieszo, jak i rowerem. Mogły także pochwalić się znajomością numerów alarmowych. Policjant podkreślił jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Gość zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z osobami obcymi oraz omówił sposoby unikania ich. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i zadawały pytania. Praca policjanta zrobiła na dzieciach duże wrażenie i większość uczniów chce wybrać w przyszłości ten zawód.