Mali Odkrywcy

31 maja uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią Wandą Olszewską udali się do  Centrum Kulturalno – Bibliotecznego i wzięli udział w warsztatach „Mały Odkrywca”. W trakcie zajęć dzieci wykonywały  wiele eksperymentów naukowych, które wyjaśniły im różne ciekawe zjawiska chemiczne i fizyczne, z którymi często stykają  się na co dzień.
 
 
 
 
Uczniowie wykonali następujące eksperymenty:
-lampę „lawa”
-malowidła na mleku
-kolorowe wulkany
-ciecz nienewtonowską
-magicznego „glutka”
Poprzez udział w takich zajęciach pielęgnujemy w dzieciach ciekawość świata, rozwijamy umiejętność  dedukcji, przewidywania, a przede wszystkim zadawania pytań. Uczniowie  zarażają się pasją do zdobywania wiedzy, uczą się pytać „dlaczego?”. To sprawia, że nauka staje się świetną zabawą, a mali odkrywcy rozwijają się poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program szkolny.