Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dobrym Mieście podejmuje ciągłe działania na rzecz „Lekki Tornister”.

I. Lekki Tornister to działania skierowane do całej społeczności szkolnej

   1. nauczycieli

by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników noszenia i zeszytów, a także przekazywali wiedzę nt. profilaktyki wad postawy dzieciom i ich opiekunom; 

   2. rodziców i opiekunów

by codziennie kontrolowali zawartość tornistrów swoich pociech, a także wiedzieli, czym kierować się podczas zakupu plecaków i innych przyborów szkolnych;

   3. dzieci

by wiedziały, jak prawidłowo spakować i nosić tornister i dlaczego wkładanie do niego góry zabawek może być szkodliwe dla ich kręgosłupów;

      4.  pracownicków obsługi – ważenie tornistrów;

      5.  pielęgniarki szkolnej – pogadanka, prelekcje, ważenie tornistrów.

II. Jaki mamy w tym cel

Rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych kręgosłupów.

III. Co robimy w szkole

1. W oddziale przedszkolnym i w klasie pierwszej rozpoczynamy zajęcia edukacyjne w dniach adaptacyjnych organizowanych w sierpniu przed rozpoczęciem roku szkolnego.

2. Organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wada postawy.

3. Informacje, gazetki w szkole o wadach postawy spowodowanych ciężkim tornistrem,

4. Zakup szafek, w miarę możliwości finansowych szkoły, aby uczniowie mogli pozostawiać część podręczników,

5. Wygospodarowanie w klasach I-III miejsc na podręczniki,

6. W klasach IV-VIII podręczniki z części przedmiotów, takich jak muzyka, plastyka, technika, informatyka pozostawiać w szkole,

7. Cyklicznie, co 3 miesiące ważenie tornistrów w szkole.

8. Umożliwienie uczniom ważenia tornistrów ( 2x w gabinecie pielęgniarki, 3x w stałym miejscu ustalonym w szkole np. w pokoju obsługi).

9. Udział w VI edycji programu „Lekki tornister”.- szkoła nie przystąpiła

10. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych z elementami gimnastyki

      korekcyjnej.

11. Dzialania ujęto w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”,

12. Cykliczne zajęcia edukacyjne dla rodziców podczas spotkań i uczniów na godzinach wychowawczych.

13. Informacja zwrotna podczas spotkań z rodzicami.

14. Wykorzystanie e-booków na lekcjach.

15. Nauczyciele przedmiotów coraz częściej rezygnują z ćwiczeń przedmiotowych na rzecz zeszytów bądź materiałów edukacyjnych.

DEKALOG DLA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBRYM MIEŚCIE

Dodatkowo nauczyciele Szkoły Podstawowej  nr 1 w Dobrym Mieście dzielą się swoimi pomysłami z rodzicami,  z uczniami i nauczycielami:

  • Przynoszenie na zajęcia tylko jednego podręcznika na ławkę – uczniowie mogą umawiać się wzajemnie ze sobą i nosić podręczniki do innych przedmiotów, a korzystać z nich wspólnie na lekcjach
  • Możliwość zagospodarowania miejsca na podręczniki w szafkach w swoich salach
  • Uporządkowanie własnych szafek, w których uczniowie mogliby zostawiać książki w ciągu dnia