Pierwsza pomoc

joomplu:311116 października w naszej sali gimnastycznej odbył się  pokaz, dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas 0-III.

W prezentacji multimedialnej zostały przedstawione podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Następnie strażacy zademonstrowali prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej w przypadku osób dorosłych i dzieci, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz wykorzystanie sprzętu AED. Nasi uczniowie mieli możliwość wykorzystania swojej wiedzy w ćwiczeniach praktycznych na fantomie.

Mamy nadzieję, że dzięki warsztatom uczniowie będą potrafili prawidłowo zareagować ratując życie i zdrowie poszkodowanych.

Serdecznie dziękujemy panu Marcinowi Adamcowi ( strażakowi i ratownikowi medycznemu), panu Wojciechowi Łowczykowi ( strażakowi) oraz panu Grzegorzowi Kimbarowi (policjantowi i ratownikowi) za ciekawe oraz dostosowane do wieku uczniów przekazanie wiedzy.

Zobacz galerię