UWAGA!

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa w naszej szkole podjęte zostały następujące działania :
• pielęgniarka szkolna przeprowadziła rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
• w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły zamieszczono instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
• uczniowie wykonali prace plastyczne na temat „Zapobieganie chorobom zakaźnym”
• zwracamy się z prośbą do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
• zwracamy uwagę, aby do szkoły lub przedszkola
nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
• prowadzimy na bieżąco obserwację uczęszczania uczniów na zajęciach;
• monitorujemy na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;

informujemy:
• uczniów i rodziców, że jeśli nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
• rodzice dziecka, które wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinni poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie (801 190 590) i ustalić sposób postępowania bądź zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
• rodzice dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

joomplu:3650