Zakrywanie nosa i ust w szkole

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w osłony nosa i ust np. w maseczki lub przyłbice (rekomendujemy użycie  przyłbic, gdyż są łatwiejsze w utrzymaniu czystości, uczniowie będą mogli dezynfekować przyłbice w szkole). Uczniowie w częściach wspólnych szkoły: szatnie, korytarze, toalety itp. oraz podczas apeli będą zobowiązani do zakrywania nosa i ust.  Działania te mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej.