Informacja dla rodziców nowych uczniów

Serdecznie zapraszamy, na spotkanie z wychowawczyniami, Rodziców/Opiekunów dzieci, które rozpoczną naukę w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022:

 

-w klasie I: 16.06. 2021 r. o godzinie 16:00;

-w oddziale przedszkolnym 17.06.2021 r. o godzinie 16:00.