Bieg po zdrowie

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy IV a przystąpili do programu „Bieg po zdrowie”.

Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Nadrzędnym jego celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych. Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podczas cyklu zajęć dzieci m.in. liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowały przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń czy pomysłów. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Z realizacją programu zapoznani byli również rodzice.