Szlachetna Paczka-podziękowania

 ” Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka ”

Podziękowanie dla Rodziców, uczniów i Grona Pedagogicznego Za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy. Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra. Za bezinteresowną pomoc i życzliwość.

To dzięki Wam w wybranym domu zagościły radość, nadzieja i przekonanie, że nikt nie jest na tym świecie sam. W imieniu obdarowanej Rodziny dziękujemy: JASAM, NETTO, DOBROMIEJSKI KLUB SPORTOWY, WARSZAWSKA 8, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, za szlachetne serca i otwartość na drugiego człowieka. Pomaganie jest fajne ?

Dyrekcja oraz koordynatorzy akcji