Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 1 a i 1 b zostały włączone do projektu Polskiej Izby Książki „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Projekt został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Dla każdego pierwszoklasisty została przygotowana Wyprawka Czytelnicza na którą składały się:  książka „Pierwsze abecadło” oraz  broszura informacyjna dla rodziców. Autorzy   projektu w taki sposób pragnęli zachęcić dzieci  do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest odkrywanie umiejętności czytania, a następnie  odczuwania  przyjemności  z poznawania  lektury w sposób  samodzielny lub przy wsparciu najbliższych. Książka „Pierwsze abecadło” stwarza taką możliwość.