Jodek potasu

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją wojenną w Ukrainie i rosyjską okupacją elektrowni atomowej w Zaporożu, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa rozpoczęły dystrybucję tabletek z jodkiem potasu na terenie kraju.

Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych, w celu ograniczeniu wchłaniania radioaktywnego jodu przez tarczycę, co zapobiega przyszłemu rozwojowi nowotworów. Najbardziej narażone na zachorowanie na raka tarczycy są dzieci i młodzież. Aby skutecznie zapobiegać ewentualnym następstwom, tabletkę należy podać w ciągu 2 godzin od otrzymania komunikatu o skażeniu radioaktywnym i ośmiu godzin od ekspozycji na działanie promieniowania. Liczy się czas!

Nasza szkoła, podobnie jak inne placówki oświatowe, w razie zagrożenia będzie dysponowała tabletkami dla dzieci z naszej placówki oraz ich rodziców. Tabletki mogą być podawane w szkole przez nauczycieli oraz w domu przez rodziców. Najważniejszy jest jednak czas podania, a w szkole dzieci otrzymają lek szybciej.

W związku z powyższym wysyłamy do Państwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie tabletek jodu w szkole – każde dziecko otrzyma kartkę. Zgoda jest wyrażona na czas pobytu ucznia w placówce. Dziecko otrzyma tabletkę lub tabletki (podwójna dawka dla uczniów klas 6-8)  tylko po uprzedniej zgodzie rodzica.

W przypadku katastrofy, która nastąpi w nocy, weekend, poza godzinami otwarcia szkoły, uczniowie i rodzice będą mogli otrzymać odpowiednią dawkę jodku potasu w placówce, gdyż został powołany sztab kryzysowy.

W związku z powyższym przekazujemy przez dzieci oświadczenia o wyrażeniu zgody na podanie tabletki jodku potasu w szkole.

Małgorzata Łańko

Dyrektor szkoły