Spotkanie z policjantem

Uczniowie klas V i VI spotkali się z przedstawicielką Komendy Policji w Dobrym Mieście. Pani policjantka przekazała informacje na temat odpowiedzialności prawnej za popełnienie czynów niezgodnych z prawem. Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali ciekawie przeprowadzonej pogadanki – padało wiele pytań na które wyczerpująco odpowiadała pani policjantka.