Zajęcia z płetwonurkami

09.12.2021 r. w ramach zajęć Wychowania do życia w rodzinie, gościliśmy Grupę Specjalną Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej. Szef grupy – Maciej Rokus  – przekazał naszym uczniom informacje na temat właściwego zachowania się nad woda oraz udzielania pierwszej pomocy.   

Zapoznał ich także z nowoczesnymi technikami ratunkowymi.

Młodzież dowiedziała się, jak należy prawidłowo reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.